kontakt programi o muzeju

НАЈНОВИЈА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У АТАРУ СТАРЧЕВА

Археолошка екипа Народног музеја Панчево (кустоси Јелена Ђорђевић и мр Војислав Ђорђевић) обавила је током септембра и октобра прошле године археолошка ископавања на локалитету Ливаде у старчевачком атару. Археолошка ископавања на овом положају изводе се већ четврту годину заредом и имају карактер систематских истраживања.
Локалитет Ливаде налази се на северном делу старчевачког атара и смештен је непосредно поред пута Панчево-Ковин. Налазиште је откривено приликом систематских археолошких рекогносцирања терена у оквиру пројекта "Археолошка топографија југозападног Баната", који археолошко одељење Народног музеја Панчево изводи од 2007. године. Током 2008. године обављена су сондажна истраживања. Тада су откривени остаци насеобинских објеката (полуукопана и укопана станишта-земунице и насеобинске пећи), која су обиловала налазима тадашњег покућства – делови глинених посуда, камени жрвњеви, коштане алатке, разни предмети од гвожђа, итд. Утврђено је да је насеље имало два нивоа становања, старији из периода 7-8. века и млађи из периода 9 и 10. века.


Археолошка екипа

Детаљ инвентара земунице на простору огњишта,7-8 век

Изглед отвора ложишта пећи,9-10.векУ циљу комплетнијег истраживања насеља, током кампање 2010. године ископавања су добила систематски карактер и истражена је већа површина. На тој површини откривени су остаци четири полуукопане куће, квадратног облика и приближно истих димензија (око 3 х 3 м), које по правилу имају огњишта у свом североисточном углу. Карактеристично је да је готово у сваком од огњишта пронађена већа количина камена, комада лепа и делова керамичких посуда. На основу ових налаза, откривене куће припадају старијем нивоу живота, односно 7. и 8. веку. Поред ових кућа, откривене су и две насеобинске пећи. Једна пећ, са потпуно очуваном калотом, што је изузетна појава у погледу степена очуваности, припада периоду 9-10. века, док је друга из периода 12-13. века, што је опет потврда да је овај локалитет био насељаван у континуитету од 7. до 13. века. Сондажним истраживањима 2009. године у непосредној близини насеља истражен је део некрополе из 11-13. века (укупно 28 истражених гробова), а на основу површинских налаза грађевинског шута (опека и малтер) може се претпоставити и постојање цркве.
Пећ на отвореном,9-10.век
Пећ на отвореном,12-13.век
Положај налазишта, са запада


У наредним кампањама у плану је да се насеље истражи у што већем обиму, а тежиште ће бити усмерено и на истраживања истовремене некрополе и некрополе са претпостављеном црквом из 11-13. века.
Археолошка истраживања на локалитету Ливаде прошле године финансијски је подржало Министарство културе Републике Србије преко Конкурса за суфинансирање пројеката из области заштите културне баштине.

Станиште-земуница 1,7-8.век
Станиште-земуница 2,7-8.век
Станиште-земуница 3,7-8.век


ЈА У МУЗЕЈ ИДЕМ

11. март 2011. у 19.30

Oдржана трибина у Народном музеју Панчево

Knjige
ЈА У МУЗЕЈ ИДЕМ

На трибини су учествовали: Тијана Чолак Антић, начелник Одељења за просветно-педагошку делатност Етнографског музеја, Зоран Јовановић Јус, сликар, Михаило Герун, вајар, Вуле Журић, писац, Гордана Јуричан, породични психотерапеут, Драгољуб Цуцић из Центра за таленте "Михајло Пупин", Јелена Журић, професор, Весна Миливојевић, професор, Драгана Цуцић, професор, Светлана Месицки, кустос и ученици Гимназије "Урош Предић" и Основне школе "Јован Јовановић Змај".

Knjige
ЈА У МУЗЕЈ ИДЕМ
Knjige
ЈА У МУЗЕЈ ИДЕМ


ЈА У МУЗЕЈ ИДЕМ

27. јануар 2011.

Изложба радова ученика других разреда
ОШ „Јован Јовановић Змај“

Knjige
ЈА У МУЗЕЈ ИДЕМ

Током претходне године, ученици ОШ „Јован Јовановић Змај“ посетили су Народни музеј Панчево, где су имали прилике да виде неколико изложби.Задатак који су након тога добили био је да, кроз цртеж или слику, евоцирају своје најснажније утиске стечене током тог обиласка. Најуспешнији радови и сами су се нашли изложени у Музеју, у оквиру изложбе „Ја у музеј идем“, отворене 27. јануара ове године.